Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ouders en vertegenwoordigt de belangen van de ouders en de kinderen. De Ouderraad bedenkt en organiseert, samen met iemand van het team die aanspreekpunt is, allerlei activiteiten die niet direct het lesgeven betreffen (feesten, schoolreizen, sportdagen, open avonden e.d.). Er wordt zes keer per jaar vergaderd samen met een afvaardiging van het personeel. Verder kan de Ouderraad de Medezeggenschapsraad adviseren, maar ook wensen en vragen via de MR aan het bestuur kenbaar maken. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

 

Leden van de Ouderraad zijn op dit moment:

·        Pieter Scheffer

·        Astrid Planting

·        Reinoud Trommel

·        Adriana Visser

·        Lianne Tollenaar

·        Christy Bakmeijer

·        Anke Tamminga

·        Gietha van Slooten

·        Rinkje van der Galiën (leerkracht)

 

E-mailadres: or-aa@pcboleeuwarden.nl