Onze visie

We willen een IKC zijn waar het kind van (0) 2 tot 12 jaar zich thuis voelt, gezien en gehoord weet en een doorgaande ontwikkeling kan doormaken. Binnen ons Dalton IKC werkt de school vanuit de Christelijke identiteit en de kinderopvang vanuit een neutrale identiteit. Vanuit de Daltonvisie zijn effectiviteit, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie, de belangrijkste kernwaarden. Deze geven ons de nodige ruimte om vanuit samenwerking inhoud te geven aan ons Dalton IKC. We vinden elkaar in gemeenschappelijke waarden zoals betrokkenheid en oprechte aandacht voor elkaar.

We vormen samen één team waar iedere professional, op basis van gelijkwaardigheid, zijn eigen expertise meeneemt. Vanuit onze gezamenlijke Dalton-identiteit vormt vertrouwen het fundament. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen in het zien en horen van jezelf en de ander. Zo naar jezelf en elkaar kijken dat je jezelf en elkaar werkelijk ziet. Zo naar jezelf en elkaar luisteren dat je jezelf en elkaar ook werkelijk hoort. Wat wij als opvoeders en onderwijzers hebben te doen is kinderen begeleiden in hun ontwikkeling zodat ze werkelijk ontdekken wie zij zijn.

Onze missie: “Het leren leven en het leven leren”

De Daltonkernwaarden zijn verbonden met ons pedagogisch, didactisch en organisatorisch handelen. Ze geven ons de mogelijkheid om dat te doen wat wij als medewerkers vanuit ons hart willen met onze opvang en het onderwijs binnen ons Dalton IKC. Kinderen hebben ons als volwassenen nodig om voorwaarden te scheppen, de leerkrachtige speel-en leeromgeving, om tot ontwikkeling te komen. Zij kunnen zoveel zelf, zoveel meer dan veelal wordt gedacht. Wij hebben echter een omgeving te bieden die het voor hen mogelijk maakt om, vanuit de kennis en vaardigheden die wij aanbieden, de bronnen die in henzelf aanwezig zijn, aan te boren. Zo kunnen zij vervolgens de zone van naaste ontwikkeling aanspreken om door te groeien en ontwikkelen.