Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

Goed contact tussen school en ouders is van belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van ieder kind.  We starten daarom ieder schooljaar met een startgesprek in het kader van de Gouden weken. Tijdens het startgesprek worden er afspraken gemaakt over de gesprekkencyclus voor het betreffende schooljaar. In februari/maart en juni/juli vinden portfoliogesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken presenteren de kinderen zelf hun portfolio.